دکتر صادق اکبری

معرفی معماری سامانه‌های كنترل DCS مطرح دنیا – بخش هفتم

معرفی معماری سامانه‌های کنترل DCS مطرح دنیا 5- سامانه­ مهندسی (ES) 5-1- سخت‌ افزار سخت‌ افزار اين سامانه، يک رايانه­ شخصی است که برای کارهای مهندسی...

معرفی معماری سامانه‌های كنترل DCS مطرح دنیا – بخش ششم

معرفی معماری سامانه‌های كنترل DCS مطرح دنیا سامانه كنترل فرآیند PCS7 چكیده امروزه یکی از موارد مطرح در دنیای اتوماسیون صنعتی، استفاده از فناوری‌های ترکیبی در زمینه...

معرفی معماری سامانه‌های كنترل DCS مطرح دنیا – بخش 5

معرفی معماری سامانه‌های كنترل DCS مطرح دنیا 7- سامانه­ مهندسی ES680 سامانه­ مهندسی ES680، سامانه­ طراحی و پیکربندی مرکزی TXP می‌باشد. به عبارت دیگر سامانه­ مهندسی...

معرفی معماری سامانه‌های كنترل DCS مطرح دنيا – بخش 3

معرفی معماری سامانه‌ های كنترل DCS مطرح دنيا   بخش سوم 4- سامانه اتوماسیون AS620 • مرور اجمالی مجموعه سامانه AS620، قسمتی از سامانه كنترل TXP می‌باشد، كه برای...

معرفی معماری سامانه‌های كنترل DCS مطرح دنیا – بخش 1

معرفی معماری سامانه‌های كنترل DCS مطرح دنیا   بخش اول معرفی سامانه‌ كنترل فرآیند TELEPERM XP در این بخش به صورت خلاصه به تفاوت های سامانه‌های كنترل DCS...

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!