مهندس رضا شیتره

مدیر عامل شرکت آزمون متمم

ساخت داخل تجهیزات اتوماسیون صنعتی

تجهیزات اندازه گیری فلو، دما، فشار، سطح، آنالایزرها و.... به منظور اندازه گیری و ارسال اطلاعات از درگاههای انتقال به سیستم کنترل ساخته و...

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!