مهندس مرتضی سرلک

مدیر محصول سامانه های اتوماسیون صنعتی شرکت فناپ، نماینده شرکت فناپ در انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

تحول دیجیتال در مسیر Industry 4.0 – بخش سوم

تحول دیجیتال؛ در مسیر Industry 4.0 تولید نقش بسزایی در اکثر اقتصادهای جهان دارد. صنعتی شدن و اتوماسیون صنعتی باعث پیشرفت ‫های زیادی در فرآیندهای...

تحول دیجیتال در مسیر Industry 4.0 – بخش دوم

تحول دیجیتال؛ در مسیر Industry 4.0 این مقاله سعی دارد چگونگی مدیریت و پیشبرد حرکت شرکت های تولید کننده به سمت Industry 4.0 را در مسیر...

تحول دیجیتال در مسیر Industry 4.0 – بخش اول

تحول دیجیتال؛ در مسیر Industry 4.0 این مقاله سعی دارد چگونگی مدیریت و پیشبرد حرکت شرکت‫های تولید کننده به سمت Industry 4.0 را در مسیر منحصر...

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!