مهندس حمید بهنگار

مدیر عامل شرکت پرتو تاپ رایان عضو کمیته اسکادا، تله متری و اینترنت اشیا انجمن صنفی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات -گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

اینترنت اشیاء (IoT) – بخش دهم

بازار اینترنت اشیاء مصرفی؛ دقت روی تجارب و فواید در حالی که تمرکز اینترنت اشیاء صنعتی بیشتر به مزایای برنامه های کاربردی است، اینترنت اشیاء...

اینترنت اشیاء صنعتی (IIoT) – بخش نهم

اینترنت اشیاء صنعتی (IIoT) اینترنت اشیاء، اینترنت همه چیز، اینترنت اشیاء مصرفی، و اصطلاحات بسیاری که گیج کننده هستند. ارزش و کاربردهای با اهمیتی در اصطلاح...

اینترنت اشیاء (IoT) – بخش هشتم

اینترنت اشیاء: نگاهی فراتر به داده ها و پیش بینی ها تأثیر، داده و نتایج جدا از دستگاه ها رشد تعداد دستگاه های مرتبط چندان مهم...

اینترنت اشیاء – بخش هفتم

تعریف اینترنت اشیاء: واقعیت در حال تحول تعریف اینترنت اشیاء از چند طریق در حال تکامل است: نهادهای صنعت در زمینه هایی که هنوز استانداردسازی ندارند،...

اینترنت اشیاء (IoT) – بخش ششم

اینترنت اشیاء (IoT) بخش ششم اینترنت اشیاء دستخوش تغییرات پی در پی در حالی که عناصر فوق در تعاریف اینترنت اشیا مستتر هستند، مواردی را باید درنظر...

اینترنت اشیاء (IoT)– بخش پنجم

اینترنت اشیاء (IoT) بخش پنجم   اجزای متداول در IoT بیشتر تعاریف ارایه شده برای اینترنت اشیاء یا IoT جنبه های مشترک متعددی دارند. در ادامه به این بخش های...

اینترنت اشیاء (IoT) – بخش چهارم

اینترنت اشیاء (IoT) بخش چهارم  تعریف IoT – رویکردهایی بی انتها اینترنت اشیاء حوزه ارتباط متقابل دستگاه های فیزیکی با اینترنت و سایر شبکه ها از طریق...

اینترنت اشیاء (IoT) – بخش سوم

سرچشمه اینترنت اشیا: چگونگی آغاز آن نویسندگان مقاله: مهندس حمید بهنگار مهندس پژمان کبیری بخش  سوم ایده اینترنت اشیاء (IoT) به مدت ها قبل برمی گردد، در حدود پایان...

اینترنت اشیاء (IoT) – بخش دوم

IoT از منظری وسیع تر نویسندگان مقاله: مهندس حمید بهنگار مهندس پژمان کبیری بخش دوم اینترنت اشیاء ( IoT ) اصطلاحاً چتری گسترده از فناوری ها و خدمات زیربنایی...

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!