لیست دوره ها

MINI PLC LOGO

۹.۱۰۰.۰۰۰ ریال
۱۶ ساعت
۲ روز
8/30 صبح الي 5 بعدازظهر
 • آشنايي با سخت افزار
 • نحوه نرم افزارنويسی از طريق نرم افزار PC,LOGO
فوری

PLC S7 200

۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۲ ساعت
۱ روز و نیم
8/30 صبح الي 5 بعدازظهر (دو روز اول)8/30 صبح الي 12 بعدازظهر(روز آخر)
 • آشنايي با سخت افزار PLC سری S7-200
 • نحوه نرم افزار نويسی از طريق PC بوسيله نرم افزار MICROWIN

TIA Portal S7 1200

۹.۱۰۰.۰۰۰ ریال
۱۶ ساعت
۲ روز
8/30 صبح الي 5 بعدازظهر
 • معرفی سخت افزار S7-1200
 • معرفی نرم افزار TIA Portal Professional
 • پیکربندی سخت افزار S7-1200
 • معرفی دستورات برنامه نویسی
 • اتصال PC به PLC
 • آنلاین شدن
 • تست برنامه و آپلودگیری از S7-1200

TIA Portal S7 1500

۱۱۴.۹۰۰.۰۰۰ ریال
۲۴ ساعت
۳ روز
8/30 صبح الی 5 بعد از ظهر
 • معرفی سخت افزار S7-1500
 • نحوه پیکربندی و انجام تنظیمات سخت افزاری S7-1500 در TIA Portal
 • مروری بر مفاهیم و نکات برنامه نویسی در S7-1200
 • S7-1500
 • تکمیل دستورات برنامه نویسی
 • معرفی و برنامه نویسی FB , FC , DB
 • معرفی و برنامه نویسی سیگنالهای آنالوگ در S7-1200 , S7-1500
 • نکات نهایی و تکمیلی
فوری

TIA Portal Wincc-Paneles HMI

۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۶ ساعت
۲ روز
8/30 صبح الي 5 بعدازظهر
 • معرفی نرم افزار TIA
 • معرفی انواع HMIهای زیمنس
 • آشنایی با نحوه نرم افزار نویسی
 • آشنایی با tagها
 • ایجاد صفحه Screen و استفاده از even عمومی
 • نحوه ایجاد ارتباط بین PLC & HMI از طریق نرم افزار TIA(برقراری شبکه پروفینت)

TIA Portal S7 300

۹.۱۰۰.۰۰۰ ریال
۲۴ ساعت
۳ روز
8/30 صبح الي 5 بعدازظهر
 • معرفی کلی سخت افزار PLCهای سری S7 300,400
 • نحوه پیکربندی و تنظیمات سخت افزارهای S7 300,S7 400 در TIA Portal
 • معرفی کلی و مروری بر مفاهیم برنامه نویسی
 • معرفی کلی دستورات پرکاربرد برنامه نویسی
 • معرفی و برنامه نویسی DB,FC,FB
 • معرفی و برنامه نویسی انواع Obها
 • برنامه نویسی سیگنالهای آنالوگ،
 • نکات نهایی و تکمیلی کار با PLCهای S7-300,400

(PLC S7 300 (I

۱۱۴.۹۰۰.۰۰۰ ریال
۲۴ ساعت
۳ روز
8/30 صبح الي 5 بعدازظهر
 • معرفی سخت افزار S7-1500
 • نحوه پیکربندی و انجام تنظیمات سخت افزاری S7-1500 در TIA Portal
 • مروری بر مفاهیم و نکات برنامه نویسی در S7-1200
 • S7-1500
 • تکمیل دستورات برنامه نویسی
 • معرفی و برنامه نویسی FB , FC , DB
 • معرفی و برنامه نویسی سیگنالهای آنالوگ در S7-1200 , S7-1500
 • نکات نهایی و تکمیلی
فوری

TIA Portal Wincc-Paneles HMI

۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۶ ساعت
۲ روز
8/30 صبح الي 5 بعدازظهر
 • معرفی نرم افزار TIA
 • معرفی انواع HMIهای زیمنس
 • آشنایی با نحوه نرم افزار نویسی
 • آشنایی با tagها
 • ایجاد صفحه Screen و استفاده از even عمومی
 • نحوه ایجاد ارتباط بین PLC & HMI از طریق نرم افزار TIA(برقراری شبکه پروفینت)

TIA Portal S7 300

۹.۱۰۰.۰۰۰ ریال
۲۴ ساعت
۳ روز
8/30 صبح الي 5 بعدازظهر
 • معرفی کلی سخت افزار PLCهای سری S7 300,400
 • نحوه پیکربندی و تنظیمات سخت افزارهای S7 300,S7 400 در TIA Portal
 • معرفی کلی و مروری بر مفاهیم برنامه نویسی
 • معرفی کلی دستورات پرکاربرد برنامه نویسی
 • معرفی و برنامه نویسی DB,FC,FB
 • معرفی و برنامه نویسی انواع Obها
 • برنامه نویسی سیگنالهای آنالوگ،
 • نکات نهایی و تکمیلی کار با PLCهای S7-300,400

توضیحات کامل دوره ها

كد دوره

نام دوره

طول دوره

 

ساعت برگزاري دوره

تاريخ

 

هزينه به ازاء هر نفر (ريال)

محتواي دوره

پيش نياز دوره

   

ساعت

روز

 

ماه

روز

     

T.L 01

MINI PLC LOGO

16ساعت

2 روز

8/30 صبح الي 5 بعدازظهر

شهریور

1 الی 2

9,100,000

آشنايي با سخت افزار و نحوه نرم افزارنويسي از طريق نرم افزار PC,LOGO

آشنايي با : – Windows – مدارات منطقيمدارات فرمان الكتريكي

T.P 01

PLC S7 200

19 ساعت

2روز و نيم

8/30 صبح الي 5 بعدازظهر (دو روز اول)8/30 صبح الي 12 بعدازظهر(روز آخر)

شهریور

5 الی 7

9,100,000

آشنايي با سخت افزار PLC سري S7-200 ، نحوه نرم افزار نويسي از طريق PC بوسيله نرم افزار MICROWIN

آشنايي با : – Windows – مدارات منطقيمدارات فرمان الكتريكي

T.P 05

TIA Portal S7 1200

16 ساعت

2 روز

8/30 صبح الي 5 بعدازظهر

مرداد

16 الی 17

11,950,000

معرفی سخت افزار S7-1200 ، معرفی نرم افزار TIA Portal Professional، پیکربندی سخت افزار S7-1200، معرفی دستورات برنامه نویسی، اتصال PC به PLC، آنلاین شدن، تست برنامه و آپلودگیری از S7-1200

آشنايي با : – Windows – مدارات منطقيمدارات فرمان الكتريكي

         

شهریور

15 الی 16

     

T.P 07

TIA Portal S7 1500

24 ساعت

3 روز

8/30 صبح الي 5 بعدازظهر

مرداد

25 الی 27

14,900,000

معرفی سخت افزار S7-1500 ، نحوه پیکربندی و انجام تنظیمات سخت افزاری S7-1500 در TIA Portal،. مروری بر مفاهیم و نکات برنامه نویسی در S7-1200 , S7-1500،  تکمیل دستورات برنامه نویسی،  معرفی و برنامه نویسی FB , FC , DB،  معرفی و برنامه نویسی سیگنالهای آنالوگ در S7-1200 , S7-1500،  نکات نهایی و تکمیلی

گذراندن دوره T.P 05

         

شهریور

29 الی 31

     

T.M 02

TIA Portal Wincc-Paneles HMI

16 ساعت

2 روز

8/30 صبح الي 5 بعدازظهر

مرداد

23 الی 24

9,950,000

معرفی نرم افزار TIA، معرفی انواع HMIهای زیمنس، آشنایی با نحوه نرم افزار نویسی، اشنایی با tagها، ایجاد صفحه Screen و استفاده از even عمومی، نحوه ایجاد ارتباط بین PLC & HMI از طریق نرم افزار TIA(برقراری شبکه پروفینت)

گذراندن دوره های  T.P 05 و T.P 07

         

شهریور

20 الی 21

     

T.P 04

TIA Portal S7 300

24 ساعت

3 روز

8/30 صبح الي 5 بعدازظهر

مرداد

8 الی 10

10,900,000

معرفی کلی سخت افزار PLCهای سری S7 300,400،نحوه پیکربندی و تنظیمات سخت افزارهای S7 300,S7 400 در TIA Portal،معرفی کلی و مروری بر مفاهیم برنامه نویسی،معرفی کلی دستورات پرکاربرد برنامه نویسی،معرفی و برنامه نویسی DB,FC,FB،معرفی و برنامه نویسی انواع Obها،برنامه نویسی سیگنالهای آنالوگ،نکات نهایی و تکمیلی کار با PLCهای S7-300,400

گذراندن دوره های T.P 02 و T.P 03

         

شهریور

5 الی 7

     

T.P 02

(PLC S7 300 (I

24 ساعت

3 روز

8/30 صبح الي 5 بعدازظهر

مرداد

11 الی 13

9,950,000

آشنايي با سخت افزار PLC هاي سري S7-300 و نحوه نرم افزار نويسي از طريق نرم افزار  STEP 7,PC و نحوه تست برنامه

گذراندن دوره  T.P 01 يا T.P 05 یا T.P 07

           

22 الی 24

     
         

شهریور

12 الی 14

     
           

22 الی 24

     

T.P 03

(PLC S7 300,400 (II

24 ساعت

3 روز

8/30 صبح الي 5 بعدازظهر

مرداد

29 الی 31

11,000,000

مروري بر PLC S7 300 , 400 ، بررسي I/O هاي آنالوگ ، آموزش اجراي پروژه هاي اتوماسيون صنعتي

گذراندن دوره  T.P 02

         

شهریور

26 الی 28

     

T.P 08

PLC S7 400 H

16 ساعت

2 روز

8/30 صبح الي 5 بعدازظهر

شهریور

15 الی 16

10,000,000

معرفی انواع سیستم های کنترل صنعتی و جایگاه سیستم های افزونه یا redundant در آن،معرفی سیستم های S7-400H زیمنس، بررسی انواع تجهیزات سخت افزار مورد استفاده، پیکربندی و تنظیمات نرم افزاری،بررسی و معرفی نحوه عملکرد سیستم S7-400H ،نکات برنامه نویسی و شبکه نمودن سیستم 400H با سایر PLCهای زیمنس ،مانیتورینگ در سیستم های 400H،نکات نهایی و تکمیلی همانند FORCE، تغییر ورژن، Hot Swaping، CiR و

گذراندن دوره  T.P 02  , T.P 03

T.M 01

WINCC

24 ساعت

3 روز

8/30 صبح الي 5 بعدازظهر

مرداد

11 الی 13

9,900,000

نصب Wincc و درايوهاي سخت افزار PLC , PC ، آشنايي با نحوه نرم افزارنويسي و راه اندازي در سطوح مختلفنرم افزارنويسي و راه اندازي سيستم با استفاده از حداكثر توان نرم افزار در سطح حرفه اي

گذراندن دوره  T.P 03

         

شهریور

22 الی 24

     

T.M 04

WINCC Flexible

24 ساعت

3 روز

8/30 صبح الي 5 بعدازظهر

مرداد

25 الی 27

10,000,000

معرفي Wincc Filexible-بررسي فني سيستم بوسيله Wincc Filexible-آشنايي Tag هاايجاد صفحه هاي screen-تشكيل يك آلارم سيستم-Configuring the Connection-استفاده از even هاي عموميدستورالعمل پروژه هاي چند منظوره

گذراندن دوره هاي T.P 02,T.P 03,T.N01

T.P 06

PCS 7

32 ساعت

4 روز

8/30 صبح الي 5 بعدازظهر

مرداد

21 الی 24

16,900,000

روش نصب و راه اندازي نرم افزار PCS 7 واصول طراحي نرم افزاري از سطح I/O تامديريت اطلاعات ، روش پيكربندي شبكه سخت افزار ، طراحي پروژه  در محيط  PCS 7 ، برنامه نويسي به زبان هاي SFC,CFC در اتوماسيون فرآيند طراحي Engineering Station(ES),Operating Station(OS،توابع كتابخانه

گذراندن دوره هاي     T.P 02,T.P 03,T.M 01, T.N 01

K.P 01

PLC پايه

16 ساعت

2 روز

8/30 صبح الي 5 بعدازظهر

شهریور

5 الی 6

7,000,000

آشنايي با سخت افزار PLC Kinco، نحوه نرم افزار نويسيمراحل ايجاد يک پروژهدستورات برنامه نويسی

آشنايي با : – Windows – مدارات منطقيمدارات فرمان الكتريكي