خانه رباتیک

رباتیک

نبرد میان اتوماسیون صنعتی و پاندمی COVID-19

نبرد میان اتوماسیون صنعتی و پاندمی COVID-19 بخش اول ربات ها و سیستم های اتوماسیون صنعتی در خط مقدم نبرد با COVID-19 قرار دارند و در...

پیام روشن و قاطع COVID 19 به صنعت

 استفاده از اتوماسیون صنعتی یک الزام است بخش چهارم شتاب چینی ها در بکارگیری بیشتر ربات ها در بحبوحه شیوع کرونا (این مطلب 2 مارس 2020 توسط...

COVID 19 و پیام روشن و قاطع آن به صنعت

پیام روشن و قاطع COVID 19 به صنعت: استفاده از اتوماسیون صنعتی یک الزام است بخش سوم شتاب چینی ها در بکارگیری بیشتر ربات ها در بحبوحه...

پیام روشن و قاطع COVID 19 به صنعت

پیام روشن و قاطع COVID 19 به صنعت: استفاده از اتوماسیون صنعتی یک الزام است بخش دوم شتاب چینی هادر بکارگیری بیشتر ربات ها در بحبوحه شیوع...

پیام روشن و قاطع COVID 19 به صنعت

پیام روشن و قاطع COVID 19 به صنعت: استفاده از اتوماسیون صنعتی یک الزام است بخش اول   شتاب چینی ها در بکارگیری بیشتر ربات ها در بحبوحه...

طراحی چيدمان تجهيزات در سلول‌های رباتیک

طراحی چیدمان تجهیزات در سلول‌های رباتیک ربات‌ها نقش غیر قابل انکاری در تولید و صنعت امروز ایفا می‌کنند و بی شک طراحی بهینه سلول‌های رباتیک...

کاربردهای مختلف ربات های صنعتی

اصول انتخاب تجهیزات مربوط به كاربردهای مختلف ربات های صنعتی کاربردهای مختلف ربات های صنعتی، به طور كلی وقتی یک ربات صنعتی خریداری می‌شود مجموعه...

مستند‌سازی وضعیت ربات

مستند‌سازی وضعیت ربات، بهینه‌سازی تعمیر و نگهداری و اصلاح زنجیره ی تأمین لوازم یدكی پرونده مشخصات ربات در واقع مانند پرونده ی پزشكی یك بیمار...

كارخانه های خودرو سازی آینده

كارخانه های خودرو سازی آینده ربات‌های جدید یا فرآیندهای تولید جدید ؟ وقتی مردم به كارخانه‌های خودرو‌سازی آینده فكر می كنند، اولین چیزی كه به ذهنشان...

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه سایت صنعت هوشمند و اتوماسیون صنعتی، از آخرین مطالب علمی ، مقالات و شماره جدید ماهنامه صنعت هوشمند با ایمیل خبردار شوید